XVII Gdańskie spotkania z etyką lekarską - plakat pdf - 28 kwietnia 2018