prof. Marek Grzybiak

Fascynujące ciało ludzkie (streszczenie)

Trzy życzenia każdego człowieka: być zdrowym, wzbogacić się w uczciwy sposób i być pięknym (Platon).

Czy ciało ludzkie fascynuje nas tylko dlatego, że jest piękne?

Piękno stanowi odwołując się do Arystotelesa „podstawową wartość estetyczną”. Upraszczając często mówimy, że piękno jest pojęciem względnym, to jest piękne co nam się podoba, „piękno jest w oku patrzącego”.

Fascynacja to coś więcej!

W przypadku ciała ludzkiego to m.in. jego proporcje, zmieniające się w czasie jej kanony, asymetria, tajemniczość uśmiechu, zadumy, czy wreszcie ruch.

Nawet bardzo mało atrakcyjnie zbudowane ciało ludzkie w ruchu przykuwa naszą uwagę, czego nieodpartym przykładem jest np. sztuka baletowa.

Stosunek do ciała ludzkiego zmieniał się na przestrzeni wieków.

Ciało ludzkie było raz sacrum a raz profanum.

Dowodem tego są dzieła sztuki, której początków nie znamy, bowiem kryją się one w mrokach przeszłości.

Warto jednak przyjrzeć się dziełom sztuki i tych twórców anonimowych z czasów prehistorycznych, jak i tych których znane postacie kształtowały rozwój naszej cywilizacji.

To właśnie sztuka uzmysławia nam najlepiej jak fascynującym „zjawiskiem” jest ciało ludzkie.