AUTORYTET LEKARZA

PROGRAM

 (plakat)

9.00               Msza św. inaugurująca konferencję w intencji beatyfikacji śp. Aleksandry
                      Gabrysiak w kościele pw. MBj Częstochowskiej przy ul. M. Curie
                      Skłodowskiej, celebruje J.E. Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek
                      Głódź

10.00             Otwarcie konferencji

10.10-12.10                                                  SESJA I

AUTORYTET LEKARZA


                        Przewodniczą:     prof. dr hab. Aleksander Skotnicki (Kraków), 
                                                     prof. dr hab. Roman Nowicki (Gdańsk)

10.10-10.40    Skąd się bierze autorytet lekarza — tradycja i zmianyprof. dr hab. Jan
                       Tatoń 
(Warszawa)

10.40-11.00    Dyskusja

11.00-11.30     Komercjalizacja medycyny a autonomia lekarzaks. prof. dr hab. Tadeusz
                        Biesaga 
(Kraków)

11.30-11.50    Dyskusja

11.50-12.10     Pomorscy judymowieprof. dr hab. Grażyna Świątecka

                        Patronka nagrody Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku — Aleksandra
                        Gabrysiak i lekarze wyróżnieni tą nagrodą

12.10-12.40     Przerwa na kawę


  Sesja II (panelowa)

RELACJA LEKARZ-PACJENT, PACJENT-LEKARZ

                           Przewodniczy: prof. dr hab. Grażyna Światecka(Gdańsk) 

12.45-14.15     Pierwszy kontakt lekarza z pacjentemprof. dr hab. Aleksander Skotnicki
                         Kraków)

                          Rola edukacji terapeutycznej i psychospołecznej w leczeniu osób
                          przewlekle chorych — przykład pacjenta z cukrzycą
prof. dr hab. Jan
                           Tatoń 
(Warszawa)

                         Lekarz wobec problemów rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
                          – dr Jolanta Wierzba (Gdańsk)

                        Oczekiwania pacjenta wobec lekarza-  prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski
                       
(Gdańsk)