ŻYCIE DUCHOWE A ZDROWIE PACJENTA


PROGRAM

9.00                        Msza św. koncelebrowana z okazji uroczystości patrona Służby
                               Zdrowia w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
                               przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (księża Pallotyni)

10.15                      Otwarcie Konferencji w Auli im. prof. Olgierda Narkiewicza
                               w Atheneum Gedananse Novum GUMed
                               prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka


SESJA I

Przewodniczący:  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań)
                               dr hab. n. med. Marcin Renke (GUMed)

10.30-11.00            Czy życie umysłowe jest życiem duchowym
                               ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

11.00-11.10            Dyskusja

11.10-11.40            Czy chorzy hospitalizowani potrzebują pomocy duchowej
                               prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz (UMK Toruń)

11.40-11.50            Dyskusja

11.50-12.20            Przerwa na kawę


SESJA II

Przewodniczący:     prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz
                               prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka

12.20-12.40            Czy modlitwa chorego i lekarza jest pomocna w procesie
                                powrotu do zdrowia – dr hab. n. med. Marcin Renke

12.40-12.50            Dyskusja

12.50-13.10            Mocni duchem – wzorce osobowości
                               prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka

13.10-13.30            Dyskusja i podsumowanie konferencji