MISJA LEKARZA

PROGRAM (Plakat)

9.00              Msza św. inaugurująca Konferencję w Kościele M. B.
                     Częstochowskiej 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w intencji rozpoczęcia
                     procesu beatyfikacyjnego śp. Aleksandry Gabrysiak –– dr Oli w 17.  
                     rocznicę jej śmierci 

10.00            Kawa „na dobry początek” w holu Auli

10.20            Otwarcie Konferencji


SESJA I: MISJA LEKARZA

       Przewodniczą:        prof. dr hab. Jerzy Woy-Woyciechowski (Warszawa),
                                       prof. dr hab. Grażyna Świątecka (Gdańsk)

10.30 - 11.10  Misjonarze zdrowia - prof dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski,
                        Warszawa

11.15 - 11.55  Religijny wymiar misji lekarza - ks. dr n. teol. Roman Forycki

11.55 - 12.10  Dyskusja


12.15 - 12.45  Odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

                         Wręczenie odznaczeń PTL Zasłużonym Lekarzom

      Przewodniczą:       prof. dr hab. Jerzy Woy - Wojjciechowski,
                                     prof. fr hab. Janusz Siebert,
                                     dr n. med. Romuald Pruszyński

12.45 - 13.15 Przerwa na kawę


SESJA II: ŚWIADECTWA LEKARZY

       Przewodniczą:     prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski (Gdańsk),
                                    prof. dr hab. Roman Nowicki (Gdańsk) 


13.15 - 13.30  Wyzwania etyczne przed młodym lekarzem - dr Łukasz Szmygel
                       (Gdańsk)

13.30  -13.45  Religijny wymiar pracy lekarza oddziału ratunkowego - dr Sławomir
                        Łabsz (Gdańsk)

14.00               Podsumowanie i zakończenie Konferencji