Dr Mirosław Batko 

laureatem nagrody im. Aleksandry Gabrysiak 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku


Prestiżowa nagroda im. Aleksandry Gabrysiak przyznawana jest corocznie od roku 1994.  Została ustanowiona w rok po tragicznej śmierci Patronki nagrody. Wśród wyróżnionych tą nagrodą są też pracownicy naukowi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ale to nie same osiągnięcia naukowe są podstawą do oceny kandydata do nagrody Izby Lekarskiej. Przyznawana jest ona lekarzom, którzy oprócz osiągnięć w pracy zawodowej wykazali się działalnością prospołeczną na podobieństwo Aleksandry Gabrysiak. W ten sposób przez ponad 20 lat powstał poczet „judymów” pomorskich. Są to piękne, niektóre wręcz heroiczne życiorysy lekarzy, którzy wynieśli etos naszego zawodu – powołania na szczyty. Jest to jedyny, unikalny w skali kraju taki poczet, chociaż nie brak w całej Polsce lekarzy, którzy swoim życiem  i działalnością świadczą o wielkości powołania lekarskiego.

Nagroda im. Aleksandry Gabrysiak jest tym bardziej cenna, że przyznają ją lekarze lekarzom.

Nagrodę tą można nazwać w pewnym sensie pomorskim odnośnikiem najwyższego odznaczenia, jakie przyznawane jest w Polsce przez Polskie Towarzystwo Lekarskie „Gloria Medicine”.

Laureatem nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej za rok 2014 został dr Mirosław Batko z Elbląga.  Nagroda została uroczyście wręczona Laureatowi podczas XXIII Zjazdu Lekarzy Gdańskiej Izby. Uczestnicy Zjazdu wysłuchali z zainteresowaniem, a wielu ze wzruszeniem, laudacji przedstawiającej działalność dr. Mirosława Batko.

Dr Batko jest absolwentem wydziału lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi z roku 1977, specjalistą z dziedziny chirurgii i medycyny paliatywnej.

Pracuje w Hospicjum im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu na stanowisku wicedyrektora ds. medycznych.

Działalność lekarska dr Mirosława Batko o charakterze prospołecznym daleko wykracza poza obowiązki lekarza.

W sposób szczególny należy podkreślić udział laureata w wojskowych  misjach pokojowych ONZ w Zatoce Perskiej, byłej Jugosławii i Libanie.

Na tych misjach pracował łącznie przez 5 lat (w 90. latach ub. wieku) jako lekarz chirurg, jako konsultant, ordynator oddziału chirurgicznego i wreszcie jako szef służby zdrowia całej Misji w Libanie. Oprócz działalności ściśle lekarskiej organizował tam pomoc humanitarną i udzielał pomocy leczniczej ludności cywilnej. Za całokształt tej działalności został ośmiokrotnie odznaczony przez Sekretarza Generalnego ONZ medalem „W Służbie Pokoju”.

Od 1995 r. dr Mirosław Batko pracuje jako lekarz hospicjum domowego i stacjonarnego w Elblągu, z przerwą w latach 1997-1998 w związku z misją w Libanie.

Po przejściu z czynnej służby wojskowej, w stopniu podpułkownika do pracy cywilnej w 1999 r. całkowicie poświęcił się służbie chorym w Hospicjum Elbląskim. W tym czasie uzyskał specjalizację z medycyny paliatywnej. Obok pracy w Hospicjum stacjonarnym i domowym opiekuje się chorymi w Poradni Medycyny Paliatywnej oraz prowadzi szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy w tej dziedzinie.

Trzeba podkreślić, że dr Batko jeszcze przed etatową pracą w Hospicjum opiekował się chorymi hospicyjnymi jako wolontariusz i współpracował z dr Aleksandrą Gabrysiak.

Laureat jest lekarzem, który na podobieństwo dr Oli niesie pomoc chorym nie szczędząc własnego czasu i sił. Niesie im wsparcie, nadzieję i ukojenie. Zawsze ma czas by wysłuchać chorego. W swoim środowisku postrzegany jest jako człowiek głębokiej wiary. 

Jest powszechnie ceniony  i lubiany jako kolega, lekarz, zwierzchnik.

Prywatnie dr Batko jest ojcem trzech dorosłych synów, z których dwóch to lekarze oraz dziadkiem sześciorga wnuków. Żona Mirosława jest biologiem i to na niej spoczywał ciężar troski o rodzinę i niepokój o losy męża – żołnierza w latach jego pokojowej misji wojskowej, pełnionej w rejonach objętych wojną.

Gratulujemy Panu dr Mirosławowi Batko, gratulujemy jego najbliższym


Grażyna Świątecka

Przewodnicząca Kapituły Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak