Dr MARIA KUR-WENTA
Laureatka nagrody im. Aleksandry Gabrysiak za rok 2011
 

Nagroda im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku przyznawana jest lekarzom, którzy swoją działalnością lekarsko-społeczną oraz sposobem wykonywania naszego pięknego zawodu najbardziej przypominają charyzmat lekarski Patronki tejże nagrody.

Dr Maria Kur-Wenta , Gdynianka, ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966r. O wyborze specjalizacji-pediatrii  zaważyła,  jak sama wyznała,  jej miłość do dzieci ,       a także osobowość dra  Jacka Chwiałkowskiego, ordynatora Oddziału Dziecięcego w Kartuzach, lekarza o wielkim autorytecie zawodowym i moralnym. By być jak najbliżej dzieci już w 1970r.  dr Maria Wenta zrezygnowała z etatu szpitalnego na rzecz pracy w poradni.

„Tu kontakt z chorym dzieckiem jest inny, bliższy”- wyznaje na łamach „Gazety Kartuskiej” (z dn. 13.03.2007r.). Za nic i na nic nie zamieniłabym tej pracy- pieniądze , sprawy materialne odchodzą na dalszy plan, gdy się robi to co się kocha”

Właśnie ten sposób realizowania powołania lekarza, z pasją działania, bezinteresowność w tej służbie tak bardzo upodabnia dr Marię Wentę do dr Oli.

Dr Maria Wenta w sposób godny podziwu, wręcz heroiczny, godziła obowiązki lekarza z własnym macierzyństwem. Wychowała wraz z mężem Stefanem Wentą dwoje dzieci. Zapytana o rodzinę, powiedziała: „Nie umiałabym zrezygnować z macierzyństwa po to, żeby więcej zarabiać czy robić jakąś tam karierę… Najważniejsze żeby kochać i jak najwięcej dawać z siebie moim małym pacjentom i własnym dzieciom”. „Bywało, że nie miałam z kim ich zostawić, jeździły ze mną karetką na wizyty domowe. Praca nie odbiła się niekorzystnie na moim domu”  Przeciwnie jej córka Aleksandra porwana przykładem matki ukończyła studia lekarskie, a syn Łukasz informatyk ożenił się z lekarką.

A jak postrzegana jest dr Maria Wenta w swoim środowisku? Zna ją każdy mieszkaniec Kartuz     i okolic. Kiedy dziennikarze z „Gazety Kartuskiej” (w 2007r.) pytali o nią przechodniów na ulicach tego miasta „okazało się , że albo sami byli jej pacjentami, albo ich dzieci” Dr Wenta leczy już trzecie pokolenie mieszkańców Kartuz. W liście poparcia dla dr Marii Wenta skierowanym (przy innej okazji) do Izby Lekarskiej w Gdańsku lekarze kartuscy z Centrum Medycznego „Kaszuby” napisali: „W opinii środowiska medycznego dr Maria Wenta jest wzorem lekarza         i człowieka, autorytetem zawodowym i moralnym . Swoim doświadczeniem zawodowym               i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi lekarzami”  Otacza ją „ogromny szacunek i zaufanie rzeszy pacjentów i kolegów ”. Opinię tę podpisało 68 osób z kartuskiego środowiska medycznego. W rozmowie bezpośredniej z piszącą tę laudację niektóre lekarki ze specjalizacją pediatrii wyraziły to słowami: „Chciałybyśmy chociaż w części dorównać wysokiemu wzorcowi lekarza, jaki przedstawia swoją osobą dr Maria Wenta”. W wypowiedziach o niej podkreślano m. in.  jej wielkie serce, gotowość  niesienia pomocy małym pacjentom o każdej porze dnia, nocy a także     w dni świąteczne, w czasie wolnym od pracy poradnianej i to bezinteresownie.

Jeszcze jeden fakt z życiorysu dr Marii Wenta koniecznie trzeba wydobyć na światło dzienne. 

Jej coroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę. Od 1981r. nieprzerwanie przez 30 lat uczestniczy w Pieszych Pielgrzymkach Kaszubskich do Częstochowy. Często towarzyszą dr Marii członkowie jej rodziny: mąż i dzieci. Pielgrzymuje -  jak mówi -z intencją podziękowania za to wszystko co otrzymała w życiu od Boga i ludzi. Ale też dlatego, aby nieść pomoc lekarską utrudzonym pielgrzymom. Na jednym ze zdjęć widzimy panią Doktor w przyklęku u nóg pielgrzyma opatrującą jego zbolałe stopy. Scena jak z Ostatniej Wieczerzy.

         Władze i społeczeństwo Kartuz w 2006r. przyznało dr Marii Wenta prestiżowe odznaczenie „Perła Kaszub” w kategorii „pomagam innym” za jej ofiarną działalność lekarsko-społeczną.

Dr Maria Wenta o sobie samej mówi: „Nic niezwykłego nie robię. Pomagam, bo taki jest mój zawód i powołanie”

         Lek. med. Maria Kur-Wenta urodziła się 25 stycznia 1943r. w Gdyni, w rodzinie kaszubskiej Antoniny i Teofila Kurów. Ukończyła szkołę podstawową nr 10 w Gdyni Chyloni, a także w  tym mieście IV Liceum Ogólnokształcące  uzyskując świadectwo dojrzałości w 1960r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku ukończyła w 1966r. Po studiach rozpoczęła pracę na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Kartuzach uzyskując specjalizację z zakresu pediatrii. W 1972r. wyszła za mąż za Stefana Wenta . Ma dwoje dzieci Łukasza i Aleksandrę. Dochowała się już wnuków. Nadal jest czynna zawodowo.


           Grażyna Świątecka

Przewodnicząca Kapituły Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej