Dr GRAŻYNA RYMASZEWSKA - laureatka nagrody im. Aleksandry Gabrysiak w 1995 roku

Dr Rymaszewska, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku z roku 1976 jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Specjalizację tę uzyskała uzyskała pod kierunkiem prof. Adama Bilikiewicza w Klinice Chorób Psychicznych w Bydgoszczy. Od 1983 roku działa w Gdańsku na rzecz pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu, współpracując z pierwszymi w Polsce grupami Anonimowych Alkoholików, Telefonem Zaufania i z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Jest członkiem-założycielem Klubu Abstynentów "Jantar" w Gdańsku, merytorycznym opiekunem tego klubu, jego spiritus movens. W klubie tym ludzie uzależnieni od alkoholu wraz ze swoimi rodzinami uczą się nowego życia. 

Równolegle dr Rymaszewska budowała z psychologami profesjonalny program terapii dla ludzi uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin, co doprowadziło do powstania Wojewódzkiej Przychodni Odwykowej w Gdańsku. Była pierwszym jej kierownikiem. Zanim powstała ta placówka, z ogromnym zaangażowaniem przekonywała opornych, niechętnych i uprzedzonych, zyskiwała nowych zwolenników. 

W roku 1990 przewodniczyła pracom Komisji, a od 1991 roku pełniła funkcję Pełnomocnika Wojewody ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Na tym stanowisku doprowadziła do powstania ośrodków dla alkoholików i ich rodzin w Wejherowie i Starogardzie Gdańskim. W większości gmin gdańskich do końca jej kadencji utworzone zostały programy profilaktyki dla osób z problemem alkoholowym. Poruszone zostały środowiska do tej pory bardzo dalekie od zrozumienia takich działań. Organizowała szkolenia dla służby zdrowia, nauczycieli, studentów, policjantów itp.  Niestrudzenie inspirowała, przekonywała, uczyła, pomagała. Umiała pobudzać do działania, włączać do współpracy zarówno tych, którzy zechcieli udzielać wsparcia dla tej działalności jak i samych potrzebujących.

Włączyła się także w diecezjalne duszpasterstwo trzeźwości, co zaowocowało organizacją oaz dla rodzin z problemem alkoholowym. Od 1994 r. dr Rymaszewska pracuje w Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku. Nadal tworzy nowe programy, walczy o etaty i lokale, a przede wszystkim zajmuje się tymi najbardziej bezbronnymi i poszkodowanymi ofiarami alkoholizmu - dziećmi. Dziećmi chciała zajmować się zawsze. 

O sobie samej dr Rymaszewska mówi, że taki ma sposób na życie i nie ma nic w tym niezwykłego. 

Kapituła Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak w uzasadnieniu przyznania tego wyróżnienia podkreśla właśnie owo niezwykłe i ofiarne zaangażowanie na rzecz ludzi uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a więc bardzo dużą zbieżność z życiem i działalnością patronki nagrody - dr Aleksandry Gabrysiak. 

Dr Grażyna Rymaszewska ur. się w 1951 roku w Nieświeżu. W 1958 roku wraz z rodzicami i rodzeństwem osiedliła się na Wybrzeżu. W Gdyni ukończyła szkołę podstawową i II Liceum Ogólnokształcące uzyskując świadectwo dojrzałości w 1969 roku.

opr. prof. Grażyna Świątecka 

Przewodnicząca Kapituły