Dr JOLANTA WIERZBA
laureatka nagrody im. Aleksandry Gabrysiak dołączyła do grona „judymów”.

Dr med. Jolanta Wierzba urodzona  w 1957 roku, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku z roku 1982, specjalizowała się w zakresie pediatrii. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii, w której obecnie pełni funkcję ordynatora Oddziału Patologii Wieku Niemowlęcego. W sposób szczególny zajęła się bardzo trudnym działem, jakim jest leczenie i opieka nad ciężko i przewlekle chorymi dziećmi w pierwszych trzech latach życia. Jest to tym bardziej trudny dział, ponieważ opieki i edukacji jak postępować z chorymi dziećmi i współdziałać  z lekarzem leczącym wymagają także rodzice tych dzieci.

     Dr J Wierzba jest inicjatorem, współtwórcą i opiekunem Stowarzyszenia Cornelia de Syndrom Polska, obejmującego opieką dzieci cierpiące na ten zespół oraz ich rodziny. Dr Wierzba łagodzi ich cierpienia, odkrywa i wyjaśnia ich rodzicom sens nieuleczalnej choroby, sens życia ich ciężko i przewlekle chorego dziecka. Jest w stałym kontakcie korespondencyjnym, telefonicznym z rodzicami tych dzieci i wspiera ich w różnych trudnych sytuacjach nie tylko związanych z chorobą.  Od siedmiu lat (2002-2008) organizuje zjazdy tego Stowarzyszenia z udziałem zagranicznych gości. Jedną z niezwykłych inicjatyw dr Wierzby było zorganizowanie wyjazdu dzieci z tym zespołem do Parlamentu Europejskiego i na Światowy Zjazd do Grosseto we Włoszech. Był to akt protestu na próby zalegalizowania eutanazji dzieci w Europie. Udało się. Protest ten zmienił sposób myślenia wielu polityków. Chorymi dziećmi zainteresowały się media. Ponadto stworzyło to nowe możliwości dla polskich dzieci m.in. konsultowania  ich przez wybitnych specjalistów zagranicznych.

     Kolejną wielce skuteczną inicjatywą dr.Wierzby było zorganizowanie przy Akademi Medycznej w Gdańsku, Ośrodka Badań Diagnostycznych i Konsultacji Medycznych - systemu wielodyscyplinarnej opieki nad dziećmi z zespołem Cornelii de Lange dla pacjentów z całej Polski. Dr Wierzba potrafiła zmobilizować znaczną liczbę specjalistów Akademii Medycznej, którzy nieodpłatnie i sprawnie ( w ciągu 3 dni) diagnozują te dzieci. Taka akcja w naszych obecnych warunkach graniczy z cudem. W zakres tej opieki wchodzą kompleksowe badania i porady konsultacyjne takie jak kardiologiczne, gastroenterologiczne, okulistyczne, neurologiczne, rehabilitacyjne, psychologiczne i anestezjologiczne.

     Podobną opieką medyczną dr Wierzba obejmuje chore dzieci z zespołem Wiliamsa zrzeszane w Stowarzyszeniu Elf. Wszystkie te dzieci z obu Towarzystw znajdują opiekę w Poradni Genetycznej przy ACK, w której pracuje. Jej inicjatywy promieniują na cały kraj. Dr Wierzba przyczyniła się do organizacji podobnych poradni w Polsce. Jest także współorganizatorem corocznych ogólnopolskich sesji naukowych nt. Wspomagania osób z zaburzeniami genetycznymi. Dr J. Wierzba działa też na poziomie międzynarodowym - jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Lekarzy - Scientific Advisory Concil przy Kornelia de Lange Syndrome World.

     Zakres pracy lekarskiej i działań dr Jolanty Wierzby daleko wybiega poza obowiązki, które wypływają z racji pełnienia funkcji ordynatora i bycia lekarzem małych pacjentów. Jej postawa, sposób bycia lekarzem zasługuje na wielkie uznanie i może stać się inspiracją dla studentów oraz młodych lekarzy szukających wzorców etycznych w zawodzie lekarza. Dla dr Jolanty Wierzby bycie lekarzem to przede wszystkim kreatywna służba chorym, pełna empatii. Właśnie to w jaki sposób jest lekarzem przede wszystkim upodabnia ją do Patronki Nagrody Aleksandry Gabrysiak. Dr. Jolanta Wierzba to przyjaciel, ktoś bardzo bliski dla chorych dzieci i ich rodzin. Do niej zwracają się ze wszystkimi swoimi troskami, biedami. Oto jak piszą oni o dr J. Wierzbie: „Pani Doktor jest naszym Dobrym Duchem. To ona nas wspiera i podpowiada jak traktować nasze „Elfy” (dzieci z zespołem Wiliamsa). Za serce, za miłość, mądre rady, za uśmiech Pani Doktor vdla każdego, bardzo, bardzo, wszyscy dziękujemy - roześmiane „elfy” z opiekunami”.

     Inna matka, p. Renata Wojciechowska, pisze, że kiedy jej adoptowana córeczka została pozostawiona przez biologiczną matkę, to w Klinice dr Wierzba wraz z zespołem pielęgniarskim tworzyła jej rodzinę, dała dziecku namiastkę domu. Dziecko czuło się kochane. „Dr Wierzba uratowała życie mojej córeczce, pomogła mi stworzyć dla niej dom, jest obecna w naszych trudnych chwilach. Zawsze będę Jej za to wdzięczna” - kończy wypowiedź p. Wojciechowska.

     Dr Wierzba uczy rodziców i opiekunów jak pomagać dzieciom jak kochać te trudne dzieci. Mówi im, że są dla nich darem Niebios. Układa dla nich piękne, o głębokiej treści opowiadania i je publikuje w czasopismach literackich. Jak np. to o Marysi, której „ Pan Bóg pozwolił zejść na chwilkę na ziemię i dał jej zbyt małą główkę, niebieskie oczy i serce, które od początku biło za szybko. A kiedy Marysia po krótkim pobycie na ziemi wróciła do nieba powiedziała Panu Bogu, że było warto, bo w rodzinie wszyscy ją kochali”.

     Dr Jolanta Wierzba zapytana jak znajduje czas na tak szeroką działalność lekarsko-społeczną mając rodzinę, troje dzieci, osobiste zainteresowania, jak to wszystko obejmuje organizacyjnie? Odpowiada krótko: „ Niebo mi pomaga i cały zastęp dobrych ludzi”. Dobro rodzi dobro, udziela się innym. Pokolenie Judymów i siłaczek nie odeszło do przeszłości.


                                                                         Grażyna Świątecka

                                                                     Przewodnicząca Kapituły

                                          Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Izby Lekarskiej