Dr MAŁGORZATA KACZMAREK
z pokolenia pomorskich „judymów”

Urodziła się w Chojnicach. W rodzinnym mieście ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich otrzymując świadectwo dojrzałości w 1984 roku. Dyplom lekarza medycyny uzyskała  w 1992 roku w Akademii Medycznej w Gdańsku. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę na oddziale  internistycznym, a następnie  na oddziale pulmonologicznym Specjalistycznego Szpitala w Chojnicach zdobywając specjalizację II st. z zakresu chorób wewnętrznych. Tu dała się poznać jako lekarz o nieprzeciętnych cechach osobowości. Oto opinia dyrektora Szpitala o dr Kaczmarek „W pracy zawodowej wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem i rzetelnością. Cieszy się bardzo dużym zaufaniem u chorych. Jej mocną stroną jest łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność słuchania i komunikowania się z chorymi i ich rodzinami. Jest życzliwa, pełna wyrozumiałości. Posiada umiejętność tworzenia atmosfery zgody, aprobaty, wspólnoty, kultury i postaw etycznych. Wykazuje się inicjatywą, kreatywnością i konsekwencją w działaniu” (dr Leszek Bonna).

Obok pracy zawodowej szpitalu dr Kaczmarek zainteresowała się  medycyną paliatywną włączając się ofiarnie, jako wolontariuszka, w tworzący się ruch hospicyjny. Zdobywała wiedzę z tej dziedziny m.in. w „Polskiej Szkole Medycyny Paliatywnej w Bydgoszczy. Kiedy w 1993 roku powstało w Chojnicach Hospicjum Domowe powołane przez Bpa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę, dr Małgorzata Kaczmarek „była pierwszym lekarzem zgłaszającym się do pracy. Czyniła to z wielkim oddaniem i poświęceniem, będąc do dyspozycji w różnych porach dnia, a także nocy. Zaskarbiła sobie życzliwość chorych i wdzięczność ich rodzin, o czym świadczą słowa podziękowań ustnych oraz liczne opinie wyrażane na piśmie” (A. Gackowska, B. Stachowicz – wolontariuszki hospicjum).

Dr Małgorzata Kaczmarek zainicjowała także działalność stacjonarnego Hospicjum im. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i w latach 2003-2005 była jego kierownikiem. Oto jak charakteryzuje ją dr Barbara Bona współpracująca z nią w Hospicjum: „Jest nie tylko bardzo dobrą koleżanką, ale również wspaniałym człowiekiem. Jest otwarta na cierpienie i potrzeby ludzi, zarówno pacjentów dotkniętych nieuleczalną i śmiertelną chorobą nowotworową jak również ich rodzin. Jej ciepło, wyrozumiałość, gotowość niesienia pomocy oraz poświęcanie swojego czasu i siebie dla cierpiących wciąż mnie zadziwia. Jej dobroć, pogoda ducha, bezinteresowność w działaniu udziela się wszystkim ludziom w jej otoczeniu, nie tylko pacjentom i ich rodzinom ale również personelowi Hospicjum. Potrafi swoją postawą  wyzwalać  w innych chęć niesienia pomocy”.

Za tą ofiarną i charyzmatyczną działalność lekarsko-społeczną dr Małgorzata Kaczmarek została wyróżniona w 2003 roku  przez Władze Miasta nagrodą za opiekę nad chorymi onkologicznymi. W 2004 przyznano jej prestiżową nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. 

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 9 października 2005 roku w Chojnicach w kościele św. Jadwigi Królowej z udziałem Władz Miasta, Ks. bpa Jana Bernarda Szlagi, ordynariusza pelplińskiego, przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dra Tomasza Gorczyńskiego i przewodniczącej Kapituły nagrody im. Aleksandry Gabrysiak prof. Grażyny Świąteckiej oraz licznie zgromadzonych pacjentów  hospicyjnych i ich rodzin, najbliższej rodziny i przyjaciół Laureatki.

Mszę św. celebrował i homilię wygłosił Ks. abp J.B. Szlaga, śpiewał chór uczniów Liceum, były okolicznościowe przemówienia, a laureatka została obdarowana naręczami kwiatów.

W osobie dr Małgorzaty Kaczmarek ukazała się wielkość powołania lekarskiego w pełnym blasku.


Grażyna Świątecka