Dr MIROSŁAW PIETRZAK - lekarz pełen empatii

Nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak za 2005 rok ufundowaną przez Okręgową Izbę Lekarską przyznano tym razem dr. Mirosławowi Pietrzakowi, współzałożycielowi i wieloletniemu pracownikowi Hospicjum w Gdyni.

Kapituła Nagrody w wyborze kandydata do tego zaszczytnego wyróżnienia kierowała się możliwie najwierniejszym podobieństwem nagradzanego lekarza do patronki Nagrody — Aleksandry Gabrysiak, do jej działalności społecznej i lekarskiej. Wybór jednogłośnie padł na dr. Mirosława Pietrzaka i zatwierdziła go Rada Okręgowej Izby Lekarskiej.

Doktor Mirosław Pietrzak pochodzi z Gdyni, tam się urodził (1960 r.), uczył i tam pracuje. Jak wszyscy gdynianie, kocha swoje piękne i dynamicznie rozwijające się miasto. Pochodzi z rodziny patriotycznej i zasłużonej dla tego miasta. Jest synem Mieczysława i Jadwigi z domu Olejniczak i wnukiem obrońcy Kępy Oksywskiej z 1939 roku — Romana Olejniczaka.

W 1975 roku dr Pietrzak ukończył Szkołę Podstawową nr 30 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni. Od wczesnego dzieciństwa brał czynny udział w życiu parafialnym kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdyni jako ministrant, lektor i członek ruchu oazowego. Świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem otrzymał w 1979 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni Orłowie. W październiku tego samego roku rozpoczął studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Tu poznał wielu przyjaciół i „wielkich ludzi”, jak nazywa profesorów, którym zawdzięcza swoją postawę jako lekarza.

Na okres jego studiów przypada zryw polskiej niepodległości — ruchu o nazwie „Solidarność”. Doktor Pietrzak, wówczas student, włączył się w ten ruch. Był jednym z organizatorów Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich w AMG. 

W kościele O.O. Redemptorystów w Gdyni organizował  „modlitwy za Ojczyznę”. Podczas stanu wojennego uczestniczył w protestach, manifestacjach, organizował pomoc dla uwięzionych i ich rodzin, kolportował ulotki przeciwko reżimowi komunistycznemu i WRON. Brał także udział w akcji ukrywania Bogdana Borusewicza w Gdyni. Należał również do Diecezjalnego Charytatywnego Komitetu Prześladowanych z powodu przekonań. W 1984 roku był delegatem studentów na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki.

Po ukończeniu studiów w 1985 roku związał się z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Kardiologii IV Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG kierowanej przez prof. Witolda Tymińskiego, a później przez prof. Eugenię Częstochowską. Tu zdobył I i II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Od 1999 roku dr Pietrzak pracuje w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, w Poradni Kardiologicznej, pełniąc nieprzerwanie dyżury w Miejskim Szpitalu w Gdyni. Bierze czynny udział w programach i akcjach prozdrowotnych prowadzonych przez Władze Gdyni.

W 1986 roku zawarł związek małżeński z Marią Teresą Warczak. Jest troskliwym ojcem trojga dzieci: Łukasza, Mateusza i Anny. Pomimo intensywnej pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych jest nadal zaangażowany w pracę społeczną. Brał udział w organizacji spotkania Ojca Św. Jana Pawła II z chorymi i służbą zdrowia podczas pielgrzymki w 1987 roku. W czasie strajku robotników Stoczni Gdańskiej w 1988 roku sprawował tam opiekę lekarską nad stoczniowcami. W 1989 roku włączył się w reaktywowanie Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Szpitalu Miejskim w Gdyni.

W ruchu hospicyjnym bierze udział od samego początku jego istnienia. Już jako student w 1983 roku współpracował z ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem,a jako lekarz stał się współzałożycielem Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni. W 1997 roku został kierownikiem Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy tym hospicjum, a od 2001 roku jest kierownikiem medycznym stacjonarnego hospicjum w Oksywiu. Za zasługi w niesieniu pomocy medycznej mieszkańcom Gdyni otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta. Doktor Mirosław Pietrzak, podobnie jak dr Ola, był zaangażowany w diecezjalne poradnictwo rodzinne.

Od 2001 roku bierze czynny udział w działalności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, a w 2004 roku został wybrany na przewodniczącego Oddziału Pomorskiego tego Stowarzyszenia, wnosząc nowe, cenne inicjatywy. Na jego propozycję Oddział ten przyjął za Patronkę Aleksandrę Gabrysiak. Doktor Pietrzak jest gorącym propagatorem idei i osoby Doktor Oli w środowiskach medycznych.

Doktor Mirosław Pietrzak jako wzorzec osobowości lekarza pełnego empatii, ofiarnego, niestrudzonego w bezinteresownej posłudze najuboższym pacjentom — bo chorym terminalnie — jest osobą, która w pełni zasługuje na to prestiżowe odznaczenie.

Przyznając nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej, gdańskie środowisko medyczne od lat wskazuje na wzorce osobowości wśród lekarzy, których na szczęście nam nie brakuje.

                                                            Grażyna Świątecka

                                                            Przewodnicząca Kapituły

                                                            Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak