Dr ŁUCJA WYDROWSKA-BIEDUNKIEWICZ
lekarz – społecznik z Tczewa

Dr Łucja Wydrowska-Biedunkiewicz z Tczewa została wyróżniona przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku nagrodą im. Aleksandry Gabrysiak w roku 1999. O tym jak ja postrzegają Tczewianie (chorzy, koledzy, przełożeni) jaką role jako lekarz odegrała w społeczeństwie Tczewa pisze w pięknej i wzruszającej laudacji jej przełożony, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie p. mgr Mirosław Ostrowski (4.02.2000). Poniżej podajemy pełny tekst tej laudacji.

Pani dr Łucja Wydrowska - Biedunkiewicz rozpoczęła prace w Tczewie w 1955 roku. Od pierwszych dni swojej pracy zyskiwała ogromną sympatię pacjentów i współpracowników. Rzadko spotykane zaangażowanie, ofiarność dla pacjentów, zrozumienie potrzeb i  współczucie dla dramatówludzkich –  towarzyszyły Jej pracy przez 45 lat.

Opanowanie jak i ogromna kultura osobista sprawiają, że zarówno pacjenci i wszystkie osoby mające styczność z tym wspaniałym lekarzem i społecznikiem odczuwają dla niej szacunek. Jest to bowiem wyjątkowo szlachetna i nietuzinkowa osoba.

W 1971roku została wyróżniona odznaczeniem: “Za wzorową pracę w służbie zdrowia” przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W 1973 otrzymała odznakę honorową “Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”

W 1980 roku zaangażowała się w działalność społeczną ze zdwojona energią. Była współzałożycielem “Solidarności” w naszym Zespole i wiceprzewodniczącą Rady Pracowniczej.

W tym czasie rozpoczęła też pracę w Maksymiliańskim Ruchu Trzeźwości. W 1999 włączyła się bardzo aktywnie w działalność Komitetu Obywatelskiego.

Po wyborach samorządowych 1989 została radną Rady Miejskiej w Tczewie i objęła przewodniczenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej. Przyczyniła się do rozwiązywania palących problemów związanych z reformowaniem służby zdrowia  łagodząc konflikty i napięcia. Mimo wielu lat wyczerpującej pracy dr Łucja Wydrowska-Biedunkiewicz pozostała niezmiernie wyczulona na krzywdę i niesprawiedliwość. Zawsze  gotować pomagać  ktokolwiek by tego potrzebował, zawsze aktywna, cierpliwa i wyrozumiała dla ludzkich słabości. Dr Łucja Wydrowska-Biedunkiewicz o sobie samej napisała: „Moje doświadczenia z trudnego czasu wojny, okresu powojennego oraz zawodowe pozwoliły mi poznać rozmiar ludzkich nieszczęść i biedy, co spowodowało moje uwrażliwienie i potrzebę pomagania ludziom w ich trudnych sytuacjach związanych z chorobą czy biedą”.

Dr Biedunkiewicz urodzona w 1929 roku na kresach polskich (Małodeczno) jako córka legionisty (a następnie zawodowego wojskowego) w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej doznała szczególnej biedy i tułaczego życia. Już w 14 roku życia musiała  podjąć pracę  zarobkową jako robotnica rolna by wesprzeć rodzinę bowiem jej matka Wanda Wydrowska po zaginięciu męża samotnie walczyła o przetrwanie najbliższych.

Po wojnie dr Biedunkiewicz rozpoczęłą naukę, najpierw w Gimnazjum i Liceum Humanistycznym w Kartuzach, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjęła studnia w Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza  uzyskała w 1955 roku. W tym samym roku, poślubiła Mariana Biedukiewicza. Specjalizowała się kolejno w chirurgii i anestezjologii.

Do działań społecznych, które podejmowała wymienianych w wyżej umieszczonej laudacji należy dodać jej zaangażowanie w ruchu Solidarności. Była współorganizatorem i czynnym działaczem w kole „Solidarność”, najpierw jawnie, a potem w podziemiu. Współorganizowała  dla osób internowanych i ich rodzin w stanie wojennym pomoc materialną, lekarską i prawną. Była też współtwórcą grupy „Emaus”, której zadaniem było propagowanie prawdziwej historii Polski. Współorganizowała także Dni Kultury Chrześcijańskiej a w ramach powołanego do życia  Maksymiliańskiego  Ruchu Trzeźwości współtworzyła grupy AA i ALANON. Po 1989 brała czynny udział w pracach Komitetu Obywatelskiego, w wyborach do władz samorządów I i II kadencji. Dr Biedunkiewicz jak sama pisze - pomimo mojej trudnej pracy zawodowej i społecznej, moje dzieci wybrały podobną drogę życiową. Córka Alicja jest anestezjologiem, a syn Bogdan internistą z tytułem doktora medycyny. Doczekała się też trojga wnucząt.