Dr n. med. BARABARA SĘP-KOWALIKOWA
Lauretka nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za rok 2010

Dr n. med. Barbara Sęp-Kowalikowa obok dzialalności zawodowej, jako lekarz - pracownik naukowy i nanuczyciel akademicki - rozwinęła ofiarną działalność społeczną. Przez ponad 40 lat (czterdzieści !) pracuje nieprzerwanie jako woluntariusz w Gdańskim Telefonie Zaufania. Jej rola polega na udzielaniu profesjonalnej pomocy psychiatrycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi wskazanymi przez dyżurnych Telefonu Zaufaniu. Dr Sęp-Kowalikowa była i jest jedynym psychiatrą wspierającym działalność tej instytucji. Wszystkie zatem konsulatacje przez czterdzieści lat przeprowadzała osobiście a w razie potrzeby hospitalizowała osoby potrzebujące leczenia szpitalnego. W przypadkach przewlekłych opiekę nad nimi sprawowała przez wiele tygodni czy miesięcy. Obok pomocy ściśle lekarskiej prowadziła i nadal prowadzi stałe szkolenia dyżurnych Gdanskiego Telefonu Zaufania. Bierze także udział w ogólnopolskich koferencjach dydaktyczno-naukowych tego ruchu (wykłady, prowadzenie tzw. warsztatów). Ponadto dr Sęp-Kowalikowa publikowała artykuły szkoleniowe w ogólnopolskim czasopiśmie Nasza Gazeta – Telefon Zaufania. Dyżurni TZ w Gdańsku i w Polsce, uczestniczący w konferencjach i szkoleniach wysoko cenią jej działałność dydaktyczną. Jest ona stale poszukiwanym wykładowcą. Za pracę na rzecz ruchu pomocy telefonicznej została odznaczona medalem 1000-lecia miasta Gdańska.

Jest ona lekarzem pełnym empatii. Na wyniki leczenia chorych z zaburzeniami psychicznymi ma ogromny wpływ jej bogata osobowość. Angażuje całą swoją wiedzę i doświadczenie w proces odzyskiwania zdrowia swoich pacjentów.

Przez dwadzieścia lat prowadziła Oddział Dzienny w Klinice Chorób Psychicznych AMG.

Oddział ten cieszył się dużą popularnością wśród pacjentów, a lekarze specjalizujący się w psychiatrii cenili wysoce staż odbywany w jego ramach.

Działalność lekarska dr Barbary Sęp-Kowalikowej bardzo upodabnia ją do patronki nagrody Okręgowej IzbyLekarskiej. Mało kto może poszczycić się ponad czterdziestoletnią nieprzerwaną działalnością społeczną.

Główne osiągnięcia badań naukowych w okresie czterdziestoletniej pracy w Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku zawarte są w ponad siedemdziesięciu publikacjach z zakresu psychofarmakologii i nowych metod leczenia w psychiatrii. Szczególnie cenne i popularne stały się napisane przez nią obszerne rozdziały w podręcznikach „Psychiatria Kliniczna” najpierw autorstwa prof. Tadeusza Bilikiewicza a potem prof. Adama Bilikiewicza. Jej wykłady dla studentów prawa z psychiatrii sądowej oraz dla słuchaczy psychologii Uniwersytetu Gdańskiego cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

Dr Sęp-Kowalikowa pytana o motywację tak twórczego i ofiarnego zaangażowania naukowego i społecznego mówi, że nauczyła się tego od swoich nauczycieli akademickich prof. Tadeusza Bilikiewicza i prof. Tadeusza Kielanowskiego a także od asystentów różnych specjalności, z którymi „miała szczęście zetknąć się w czasie studiów”.

Dr Sęp-Kowalikowa urodziła się 26 lutego 1939 roku w Warszawie. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Sopocie a wydział lekarski w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1963 roku. Specjalizację z chorób psychicznych uzyskała w 1970 roku a stopień doktora z zakresu nauk medycznych w 1971 roku. Jest zamężna z prof. Piotrem Kowalikiem – profesorem Politechniki Gdańskiej, członkiem korespondentem PAN. Ma dwie córki i pięcioro wnuków.