Dr  MIECZYSŁAWA GRYNKIEWICZ
"Nasza pani doktor"

Dr Mieczysława Grynkiewicz z Płoskini koło Elbląga zapoczątkowała poczet pomorskich „judymów". Jej to bowiem przyznano nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku po raz pierwszy od jej ustanowienia w 1994 roku. 

W uzasadnieniu nadania tego zaszczytnego wyróżnienia podkreślono, że działalność lekarska i społeczna dr Mieczysławy Grynkiewicz bardzo przypomina działalność patronki nagrody. Nawet styl jej posługi lekarskiej upodabnia ją do dr Oli. W Płoskini, w której Laureatka nagrody pracuje od wielu lat, nazywana jest „naszą panią doktor". Uznanie społeczności swojego środowiska uzyskała między innymi przez działalność prozdrowotną. Jest ona inicjatorem tzw. szkoły zdrowia i propagatorem honorowego krwiodastwa.  szczególna cecha wyróżniającą jej działalność lekarską, którą wszyscy podkreślają to bezinteresowność.

Lekarz med. Mieczysława Grynkiewicz urodziła się 1 stycznia 1930 roku w Wołominie. Jest Marian i Czesławy Gębickich. Studiowała na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1950-1955. Dyplom lekarza med. uzyskała 1956 roku.