Dr WIESŁAWA POKROPSKA
kontynuatorka idei Aleksandry Gabrysiak, patronki Hospicjum
w Elblągu.

Dr Wiesława Pokropska, absolwentka Wydziału Lekarskiego w Białymstoku z 1970 r., specjalista z zakresu chirurgii dziecięcej i wieloletni ordynator oddziału chirurgii dziecięcej szpitala w Elblągu od 1988 r. włączyła się w ruch hospicyjny.

Medycyna paliatywna, opieka nad terminalnie chorymi stała się jej powołaniem w powołaniu lekarskim.

Przyglądając się pracy hospicyjnej dr Wiesławy Pokropskiej, jej dynamicznemu zaangażowaniu, umiejętności godzenia obowiązków chirurga dziecięcego i obowiązków rodzinnych, (dwóch synów), nie będzie przesadą, jeśli określi się to zaangażowanie jako heroiczne.

    Współpracujący z nią lekarze Hospicjum w Elblągu w uzasadnieniu wniosku w 2002 r. o przyznanie dr Pokropskiej prestiżowej nagrody im. Aleksandry Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiejw Gdańsku przedstawili jej zasługi dla ruchu hospicyjnego i scharakteryzowali jej osobowość lekarza.

A oto uzasadnienie wniosku:

Lek. med. Wiesława Pokropska c. Włodzimierza, ur. 28.04.1947 r. w Obornikach Śląskich, zam.:  82-300 Elbląg, ul. Asnyka 5, jest lekarzem specjalistą chirurgii dziecięcej, który poza pracą podstawową w swej specjalności od kilkunastu lat zajmuje się opieką nad terminalnie chorymi.Początkowo od 1988 r. pracowała jako wolontariusz w hospicjum domowym, funkcjonującym przy parafii św. Jerzego w Elblągu.

W lutym 1993 r. została dyrektorem ds. medycznych Hospicjum św. Jerzego w Elblągu, które funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Od 01.01.1995 do chwili obecnej jest dyrektorem tego Hospicjum. Tworzyła podstawy struktury Hospicjum Elbląskiego, które obecnie funkcjonuje jako oddział stacjonarny, Poradnia Opieki Paliatywnej i Walki z Bólem, zespół domowej opieki hospicyjnej, oddział pobytu dziennego i zespół wspierania osieroconych.

Jest lekarzem wszechstronnie wyszkolonym w opiece paliatywnej. Odbyła staż zagraniczny w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie i szlachetne idee tej światowej kolebki hospicyjnej przeniosła do Hospicjum św. Jerzego.

Uczestniczyła w wielu kursach, sympozjach i zjazdach w Polsce i za granicą. Sprawowała opiekę  nad kilkuset pacjentami terminalnie chorymi na oddziale stacjonarnym hospicjum i w domu chorego. 

Swoją wiedzę i kwalifikacje przekazuje nie tylko personelowi hospicjum, ale od wielu lat organizuje dla lekarzy i pielęgniarek kursy dotyczące opieki paliatywnej w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Prowadziła szkolenia z w/w zakresu dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz egzaminy praktyczne dla lekarzy zdających specjalizację z medycyny rodzinnej.

W 2001 r. Minister Zdrowia powierzył jej pełnienie obowiązków specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej, a w styczniu 2002 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski mianował ja Specjalistą Wojewódzkim w dziedzinie medycyny paliatywnej. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oraz członkiem Krajowej Rady Opieki Paliatywnej.

Dr Wiesława Pokropska jest bardzo dobrym dyrektorem, który po mistrzowsku zarządza 46 osobowym personelem i ciągle udoskonala warunki bytowania pacjentów. Świadczą o tym tak duże przedsięwzięcia jak budowa windy w budynku głównym hospicjum i adaptacja budynku żłobka pozyskanego od władz miasta Elbląga na cele hospicjum. Jest osobą lubianą i szanowaną przez pacjentów, personel hospicjum oraz rodziny chorych.

Jest lekarzem wrażliwym na cierpienie ludzkie, bez reszty oddanym swoim pacjentom i godnie kultywuje idee dr Aleksandry Gabrysiak, patrona naszego Hospicjum. 

lek. Mirosław Batko
lek. Zbigniew Fiedorowicz
lek. Wojciech Wenski
lek. Mieczysław Szewczyk

Rada Okręgowej Izby Lekarskiej na wniosek Kapituły Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak jednogłośnie przyznała dr Wiesławie Pokropskiej to zaszczytne wyróżnienie w 2002 r., dołączając jej nazwisko do pocztu „Judymów” pomorskich.

Opracowała prof. Grażyna Świątecka

Przewodnicząca Kapituły Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak


P.S. Od 2010 r. Hospicjum Elbląskie działa w nowej siedzibie przy ul. Toruńskiej, dysponując 28 łóżkami. Dr W. Pokropska po przejściu na emeryturę w 2003 r. całkowicie poświęciła się pracy hospicyjnej pełniąc funkcję dyrektora i lekarza leczącego